Cục Phát triển đô thị sẽ xây dựng dữ liệu đô thị quốc gia

Cục Phát triển đô thị sẽ xây dựng dữ liệu đô thị quốc gia

Tại buổi làm việc giữa UBND TP Cần Thơ với đoàn chuyên gia của UDA thuộc Bộ Xây dựng tổ chức ngày 27/3/2017, đây là vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận.

dữ liệu đô thị quốc gia
Dữ liệu đô thị quốc gia sẽ giúp các địa phương ra các quyết sách phát triển
đô thị trong tương lai.

Cụ thể, UDA sẽ thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia. Công cụ này rất quan trọng để ra các quyết sách phát triển đô thị ở cấp quốc gia và địa phương. Được biết, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia thuộc dự án: “Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng để thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL” được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và UDA chịu trách nhiệm về mặt Nhà nước.

PGS.TS Vũ Thị Vinh - Tư vấn trưởng thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia cho hay, hệ thống có 91 chỉ tiêu, trong đó 47 chỉ tiêu thuộc lộ trình A được thực hiện trong năm 2017, 22 chỉ tiêu thuộc lộ trình B sẽ được thực hiện trong 2 năm tiếp theo sau lộ trình A, lộ trình C có 22 chỉ tiêu, được thực hiện trong 2 năm sau lộ trình B. Phải mất 5 năm nữa để thực hiện đầy đủ bộ chỉ tiêu này”.

Trong đó, các chỉ tiêu của lộ trình A gồm diện tích đất đô thị (km2), mật độ dân số khu vực nội thành (người/km2), tỷ lệ diện tích đất giao thông/diện tích đất đô thị, tỷ lệ người có việc làm/lực lượng lao động của đô thị, tỷ lệ thu ngân sách so với chi ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ thất nghiệp của đô thị, diện tích nhà ở bình quân đầu người...

Sẽ có 27 chỉ tiêu trong số 47 chỉ tiêu của lộ trình A có thể thu thập được từ số liệu thống kê cấp huyện, tỉnh. Trong khi đó, với những chỉ tiêu còn lại của lộ trình A, có những chỉ tiêu mới liên quan đến quản trị đầu tư, biến đổi khí hậu, môi trường…, có thể gặp khó khăn trong thu thập dữ liệu.

Bà Vinh cho biết, sau TP Cần Thơ, UDA tiếp tục khảo sát, thu thập dữ liệu ở các địa phương còn lại để đạt con số 20 đô thị. Đồng thời, sau khi khảo sát và thu thập dữ liệu ở 20 đô thị (lộ trình A), bộ chỉ tiêu sẽ được xem xét lại một lần để tìm ra tính chất chung của tất cả các đô thị được khảo sát thí điểm. Trên cơ sở kết quả đánh giá, sẽ có hướng nhân rộng ứng dụng bộ chỉ tiêu quản lý đô thị quốc gia trên phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh yêu cầu các sở ngành của địa phương phải cung cấp thông tin dữ liệu chính xác. Lãnh đạo TP này cho rằng, việc cung cấp dữ liệu rất quan trọng vì đây là bộ khung để các năm tiếp theo cập nhật số liệu, đánh giá và là cơ sở để ra các quyết định, nếu không sẽ dẫn đến việc ra các quyết định sai lệch.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬