Đề xuất không được sử dụng đất sân golf để xây nhà ở thương mại

Đề xuất không được sử dụng đất sân golf để xây nhà ở thương mại

đất sân golf
Đất xây sân golf và các công trình phụ trợ không được
dùng xây nhà để bán. Ảnh minh họa: Internet

Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo này, nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Một nội dung quan trọng trong dự thảo là chủ đầu tư không được sử dụng đất xây sân golf và công trình phụ trợ cho hoạt động này để xây nhà ở thương mại hoặc dùng vào mục đích khác.

Bên cạnh đó, hành vi cũng bị cấm là chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để làm nhà ở thương mại hoặc lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức đánh bạc trái phép.

Nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT là xây dựng Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Nghị định này sẽ được trình Chính phủ ban hành trước ngày 31/12/2020.

Theo bản quy hoạch sân golf mà Chính phủ đã phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 96 sân golf được đầu tư. Trong đó, 14 sân nằm tại vùng Trung du miền núi Bắc bộ, 22 sân tại Đông Nam Bộ, 30 sân tại khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ...

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬