Diện tích tối thiểu cho chung cư công vụ là 25m2

Diện tích tối thiểu cho chung cư công vụ là 25m2

chung cư công vụ
Diện tích tối thiểu cho chung cư công vụ là 25m2

Quyết định 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ cho biết, nhà chung cư công vụ sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25-45m2 tại đô thị thay vì từ 45-50m2 như trước.

Diện tích sử dụng tối thiểu theo quy định mới của căn hộ chung cư công vụ ở nông thôn sẽ từ 25-30m2, trước đây là từ 30-35m2, tức đã giảm 5m2 so với quy định cũ.

Đối với các trường hợp không đủ nhà ở công vụ để bố trí theo tiêu chuẩn sẽ căn cứ vào quỹ nhà hiện có sẽ xem xét bố trí cho thuê và người thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê kể cả khi diện tích sử dụng thực tế vượt hoặc thấp hơn tiêu chuẩn.

Được biết, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2015.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬