Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu tái định cư Trâu Quỳ

Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu tái định cư Trâu Quỳ

khu tái định cư Trâu Qùy
Dự án xây dựng khu tái định cư Trâu Quỳ vừa được UBND TP Hà Nội điều chỉnh,
bổ sung. (Nguồn ảnh: Internet)

Nội dung quyết định nêu rõ, bổ sung diện tích đất thực hiện dự án để đảm bảo khớp nối việc nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành - Tân Quang với toàn bộ diện tích thực hiện dự án điều chỉnh là 74.879,7m2. Được biết, diện tích trước khi mở rộng là 72.397,7m2.

Theo quyết định, sẽ giữ nguyên thiết kế san nền, thiết kế các tuyến 2 đến tuyến 9, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước và cấp điện theo đúng quy mô dự án đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, giữ nguyên bề rộng mặt đường, hè đường tuyến 1 và điều chỉnh không thi công đoạn cống hộ lắp ghép dài 195m cứng hóa kênh mương Kiên Thành cũ đi ngang qua phạm vi tuyến 1.

Thực hiện nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành - Tân Quang qua khu vực dự án, từ điểm giao giữa kênh mương với đường vào nhà văn hóa huyện Gia Lâm, kết thúc tại điểm cuối tuyến 1 điều chỉnh với dòng kênh tại cọc DC nằm giữa tim đường tuyến bổ sung và tuyến 1.

Chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm thực hiện dự án, tổ chức quản lý theo đúng quyết định phê duyệt, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, TP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; các quy định về đấu thầu; đảm bảo đầu tư công trình đáp ứng tiến độ, hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm kinh phí đầu tư....

Quyết định chỉ rõ, các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực dự án theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với công tác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Dự án khu tái định cư Trâu Quỳ đã được thực hiện từ năm 2012, gồm các hạng mục như xây dựng các bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, hệ thống cấp thoát nước, làm đường, hệ thống điện...

Mục đích của việc thực hiện triển khai xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trâu Quỳ là nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, giao thông xung quanh phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬