Hà Nội kiến nghị ban hành cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ

Hà Nội kiến nghị ban hành cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ

cải tạo chung cư cũ
Trên địa bàn Hà Nội có nhiều chung cư cũ chưa được cải tạo

Theo UBND TP. Hà Nội, các chung cư cũ trong vùng nội đô lịch sử hạn chế phát triển (4 quận nội thành cũ) phải tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô và phải hạn chế xây cao tầng, không tăng dân số nên rất khó kêu gọi nhà đầu tư, chưa tạo cho thành phố chủ động trong việc xem xét điều chỉnh từng dự án, khó thực hiện khiến thời gian thực hiện bị kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hơn nữa, trong khi ngân sách còn hạn chế, việc thực hiện theo hình thức BT hoặc dùng nguồn vốn nhà nước là không phù hợp và tốn nhiều thời gian. Việc xã hội hóa cải tạo chung cư là cần thiết, tuy nhiên nhà đầu tư muốn triển khai phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà. Trong khi đó, một số hộ kinh doanh ở tầng 1 thường không đồng ý hoặc đòi đền bù cao.

Vì nhà đầu tư phải thỏa thuận với chủ sở hữu nhà nên việc giải phóng mặt bằng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể về thỏa thuận, hệ số chuyển đổi diện tích, cách xử lý khi phần lớn hộ dân đồng ý nhưng một số hộ không đồng ý...

Vì vậy. Hà Nội kiến nghị phối hợp với Bộ Xây dựng đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù để giải quyết việc cải tạo các chung cư này.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬