Xem xét điều chỉnh bảng giá đất năm 2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem xét điều chỉnh bảng giá đất năm 2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Sở TN&MT, việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2019 dựa trên những quy định tại Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 và Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

Một số quy định cũng được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế như: giá đất tại tỉnh từ ngày 1/7/2014 đến nay đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên; giá đất thực tế có sự chênh lệch so với bảng giá đất của tỉnh tùy từng địa bàn, phổ biến từ 1,1-1,3 lần (huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức), từ 1,2-1,5 lần (TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, thị xã Phú Mỹ), từ 1,4-1,7 lần (TP. Vũng Tàu); thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ; điều chỉnh, bổ sung các tuyến đường mới hoàn thành…

điều chỉnh bảng giá đất
Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh bảng giá đất năm 2019

Sở TN&MT tỉnh cũng đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (dự kiến mức tăng thấp nhất theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018).

Với đất ở đô thị và nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất có sự khác nhau giữa các địa phương, nằm trong khoảng 1,2-1,4 lần. Cụ thể, TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu có hệ số là 1,4; thị xã Phú Mỹ có hệ số là 1,3; các thị trấn của huyện Châu Đức, Long Điền có hệ số 1,3; các thị trấn của huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc có hệ số là 1,25; huyện Côn Đảo có hệ số là 1,2.

Với đất nông nghiệp, giá đất nông nghiệp tại đô thị sẽ tăng 1,0-1,9 lần, giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn tăng từ 1,2-1,5 lần so với giá đất nông nghiệp tại Quyết định 65/2014/QĐ-UBND. Với đất làm muối, giá đất trên toàn tỉnh sẽ tăng 1,2 lần so với giá đất làm muối tại Quyết định 65/2014/QĐ-UBND.

UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT, đồng thời đề nghị Sở TN&MT tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬