Bắc Ninh: Kêu gọi đầu tư hàng loạt sự án nhà ở xã hội

Bắc Ninh: Kêu gọi đầu tư hàng loạt sự án nhà ở xã hội

Cụ thể, dự án Nhà ở xã hội tại phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh. Dự án có diện tích sử dụng đất 19,35ha, hiện trạng của khu đất là đất nông nghiệp. Tổng chi phí thực hiện dự án là 3.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2023.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng cũng được Bắc Ninh kêu gọi nhà đầu tư.

Dự án
Nhiều dự án nhà ở xã hội được tỉnh Bắc Ninh kêu gọi đầu tư 

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Thụy Hòa, huyên Yên Phong với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng kêu gọi nhiều dự án nhà ở cho công nhân trên địa bàn có vốn đầu tư dưới 1.000 tỷ như: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong...

 

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬