Bộ Tài chính bác bỏ đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi

Bộ Tài chính bác bỏ đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi

Đất đai
Đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi không được Bộ Tài chính chấp thuận

Theo đó, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương do tỉnh Quảng Ngãi đề xuất. Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vốn điều lệ của quỹ trong giai đoạn 2018 - 2020 là 150 tỷ đồng. Nguồn vốn hoạt động của quỹ bao gồm tiền bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, trích tối thiểu 10% tiền sử dụng đất của dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đề án này UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa làm rõ nguồn bố trí vốn điều lệ, lộ trình cấp vốn cũng như nguồn vốn để đảm bảo cho quỹ hoạt động.

Cũng theo Bộ Tài chính, luật hiện hành quy định ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách. Đồng thời, việc hỗ trợ chỉ thực hiện khi quỹ đáp ứng đủ điều kiện là có khả năng tài chính độc lập, có nguồn thu...

Nên Bộ Tài chính cho rằng, quy định pháp lý chưa cho phép thành lập quỹ. Hơn nữa, việc bố trí vốn của UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa đảm bảo cho quỹ thành lập và duy trì hoạt động.

 

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬