Thời gian cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn 19 ngày

Thời gian cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn 19 ngày

Theo Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng sẽ được giảm 19 ngày, từ 82 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 63 ngày.

cấp phép xây dựng
Thời gian cấp phép xây dựng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Ảnh: Đăng Nguyên

Cụ thể, thời gian cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật giảm tối thiểu 4 ngày.

Nếu cùng một cơ quan giải quyết các thủ tục trên, cơ quan này có thể tự cân đối thời gian để tổng thời gian giảm cả 3 thủ tục là 19 ngày.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TN&MT, Sở TN&MT, UBND cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, thời gian giải quyết sẽ được giảm từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬