Tp.HCM: Giải quyết cấp hơn 10.000 sổ đỏ nhà đất cho người dân

Tp.HCM: Giải quyết cấp hơn 10.000 sổ đỏ nhà đất cho người dân

Theo đó, Tp.HCM sẽ thực hiện 2 dự án chỉnh lý bản đồ địa chính trên toàn địa bàn cho chính xác trên cơ sở các thửa đất, cập nhật, theo dõi biến động người sử dụng và ranh đất trong năm 2018. Tp.HCM cũng sẽ thực hiện một dự án khác là chỉnh lý bản đồ địa hình nhằm phục vụ công tác cấp giấy và quản lý.

Hiện Tp.HCM đã giao các sở ngành liên quan hoàn thiện phần mềm Villus, nâng cao khả năng liên thông cấp giấy chứng nhận (GCN) được nhanh hơn. Khi phần mềm hoàn chỉnh, thay vì luân chuyển hồ sơ giấy, các nơi liên thông bằng hệ thống điện tử, chỉ cần nộp hồ sơ điện tử và phôi giấy là có thể in ra cấp GCN cho dân. Được biết, trong quý 1/2018 này sẽ chọn một số quận có tách thửa nhiều để thí điểm, xem mức độ hoàn hảo để nhân rộng cho toàn Tp.HCM.

Sổ đỏ
Tp.HCM sẽ cấp hơn 10.000 sổ đỏ nhà đất cho người dân trong năm 2018

Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM cũng cho thấy, hiện số lượng hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai rất nhiều, vì ngoài nguyên nhân chủ quan từ cán bộ, nhân viên chậm trễ, tắc trách thì các quy định hiện nay về cấp GCN vẫn còn khá chồng chéo.

Do đó, đây cũng là lý do khiến 109.251 trường hợp hồ sơ tồn đọng, chưa được cấp sổ đỏ tại Tp.HCM, trong đó có 20.586 trường hợp đủ điều kiện cấp GCN nhưng người dân không làm, chưa kể một lượng lớn GCN từ các tổ chức cũng chưa được cấp.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường Tp.HCM, hiện khâu cấp đổi, cấp lại GCN được ủy quyền cho 24 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký nhưng vẫn phải chuyển lên Sở đóng dấu khiến quy trình cấp giấy bị chậm trễ.

Tp.HCM đã có kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường, Tổng cục Đất đai cho phép Tp.HCM thí điểm áp dụng các trường hợp cấp đổi, cấp lại GCN được sử dụng con dấu của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, như vậy sẽ không mất thời gian vì đã có hệ thống chức năng ở địa bàn. Khi người dân làm hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại GCN, các chi nhánh này sẽ tiếp nhận, ký và đóng dấu trả ngay cho người dân. Điều này vừa giảm thời gian, tiết kiệm chi phí lại ít gây phiền hà cho người dân.

Bên cạnh đó, cần cho phép UBND Tp.HCM phân cấp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được trực tiếp ký cấp GCN và đóng dấu của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với các trường hợp biến động mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được lựa chọn hình thức cập nhật trên trang 3, 4 GCN gốc hoặc cấp mới GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Theo Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM, cả 2 hình thức lựa chọn này đều có giá trị pháp lý ngang nhau.

Với trường hợp cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tờ tay, các quy định hiện hành chỉ cho phép cấp cho các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ sau ngày 1/7/2004 đến trước 1/1/2008.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬