Hà Nội: Rà soát thủ tục đầu tư dự án du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì

Hà Nội: Rà soát thủ tục đầu tư dự án du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì

rà soát đầu tư dự án du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì
Hà Nội rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng du lịch sinh thái tại
Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục dừng các hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì để rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng.

Theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì là dự án được nhà nước khuyến khích đầu tư. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬