Tượng Khổng Minh cầu thi cử

Tượng Khổng Minh cầu thi cử

Khổng Minh Gia Cát lượng là một vị quân sư nổi tiếng dưới trướng phù trợ cho Lưu Bị. Ông là một vị quân sư được coi là tài giỏi nhất trong lịch sử Trung Quốc, với tài thao binh khiển tướng và dùng kế sách giúp Nhà Hán tranh giành thiên hạ.


Dùng tượng Khổng Minh trong nhà hay trên bàn học, bàn làm việc sẽ rất tốt cho những người làm công việc tham mưu cho lãnh đạo, làm nghề luật sư, làm kinh tế.

Tượng Khổng Minh

Ý nghĩa: Ông là biểu tượng của trí tuệ, sự thông minh và uyên bác. Tượng Khổng Minh thích hợp cho các nhà giáo, cố vấn, chuyên gia, quân sự, mang lại sự thông minh uyên bác, có lợi cho học hành thi cử và công danh sự nghiệp.

Cách sử dụng: Bày trên bàn làm việc, bàn học, phòng khách.

Hotline: 098 668 5238 - 0934 455 590‬